وابستگی بودجه به منابع نفتی ۲۴ درصد کاهش یافته است
وابستگی بودجه به منابع نفتی ۲۴ درصد کاهش یافته است
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ گزارش این کمیسیون درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین به نقل از فارس،رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون را به شرح زیر قرائت کرد:

بخش اول- اعداد و ارقام کلان لایحه

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به عنوان اولین بودجه پس از تغییر قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اولین بودجه قانون برنامه هفتم توسعه، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. منابع عمومی در لایحه تقدیمی با رشد هیجده درصدی (%۱۸) نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به عدد دو هزار و چهارصد و شصت و دو هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

در بخش منابع، بیشترین افزایش مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی با چهل درصد (%۴۰) رشد بوده و وابستگی بودجه به منابع نفتی بیست و چهار درصد (%۲۴) کاهش یافته است؛ البته این موضوع بدون در نظر گرفتن منابع هدفمندی است که عمدتاً از محل فراورده های نفتی و گازی تأمین می شود. همچنین سهم واگذاری های مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت سیزده درصد (%۱۳) و معادل سیصد و نوزده هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هشت درصد (%۸) رشد داشته است.

در بخش مصارف، اعتبارات هزینه ای که هفتاد و سه درصد (%۷۳) کل مصارف را تشکیل می دهد با رشد نوزده درصد (%۱۹) مواجه بوده و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ تقریباً ثابت مانده که البته با توجه به احتمال عدم تحقق بخشی از اعتبارات سال جاری در این قسمت به نظر می رسد اعتبارات در نظر گرفته برای سال ۱۴۰۳ نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری در مجموع با رشد همراه باشد. در بخش مصارف بیشترین رشد متعلق به تملک دارایی های مالی با چهل و دو درصد (%۴۲) رشد است که عمده این مبلغ مربوط به بازپرداخت اصل اوراق مالی سال های گذشته است.

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه تقدیمی بالغ بر هفتصد و پنجاه و نه هزار میلیارد تومان است که نسبت به منابع و مصارف هدفمندی در قانون بودجه ۱۴۰۲ حدود پانزده درصد (%۱۵) رشد را نشان می دهد.

لایحه بودجه ۱۴۰۳ در این بخش فاقد جزئیات ارقام منابع و مصارف بوده و صرفاً رقم سرجمع منابع و مصارف ارائه شده است.