وزیر صمت از «خودرو»ی وزارتخانه پیاده شد / استیضاح فاطمی‌امین رای آورد
وزیر صمت از «خودرو»ی وزارتخانه پیاده شد / استیضاح فاطمی‌امین رای آورد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی  استیضاح وزیر صمت را در جلسه علنی بررسی کردند.