تاکید رئیسی بر چابک‌سازی شورای اجتماعی کشور
تاکید رئیسی بر چابک‌سازی شورای اجتماعی کشور
رئیس دولت سیزدهم بر چابک‌سازی شورای اجتماعی کشور تاکید کرد.

سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اجتماعی کشور اظهار کرد: اگر شورای اجتماعی بخواهد به صورت معمول کار کند، کار به جایی نمی‌رسد. این شورا باید به صورت چابک خود را تعریف کند و اگر سازمان خود را پهن کند درگیر کار سازمانی، تشکیلات و حقوق و دستمزد خواهد شد و دیگر به ماموریت اصلی خود که رفع آسیب‌های اجتماعی است کمتر توجه خواهد شد.

وی در ادامه گفت: زمان گزارش دادن به شورای اجتماعی از سوی دستگاه‌ها باید بسیار محدود باشد تا این سازمان بتواند رصد بهنگام کند و ببیند دستگاه‌ها نسبت به انجام وظیفه‌شان چگونه عمل کرده‌اند و اگز آن‌چنان که باید عمل نمی‌کنند، مشخص شود مشکلشان چیست.

رئیس قوه مجریه اضافه کرد: حضور افراد اصلی یا افرادی که صاحب اختیار باشند در جلسات بسیار ضرورت دارد.