اراضی ساخت بیش از یک میلیون و ۷۸۵ هزار واحد نهضت ملی تامین شد
اراضی ساخت بیش از یک میلیون و ۷۸۵ هزار واحد نهضت ملی تامین شد
بهره‌برداری از ۱۰۳ پروژه روبنایی و زیربنایی در شهرهای جدید، بررسی و ابلاغ ۳۴۰ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای نهضت تولید مسکن مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در بخش مسکن است.

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهمترین اقدام دولت از ابتدای دولت سیزدهم (شهریور ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲) در بخش مسکن از سوی معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تشریح شد.

تامین زمین به استعداد ساخت بیش از یک میلیون و ۷۸۵ هزار واحد نهضت ملی

بر اساس این گزارش اهم اقدامات انجام شده در بخش مسکن شامل تدوین برنامه تفصیلی تولید چهار میلیون مسکن طی ۴ سال به تفکیک استان ها و شهرهای مختلف  کشور، تأمین زمین به استعداد یک میلیون و ۷۸۵ هزار و ۴۴ واحد مسکونی است.

این گزارش حاکی است که تعداد  ۴۴۲ هزار و ۹۴۸ واحد دارای قرارداد با سازنده،  تعداد ۳۲۵ هزار و ۷۵۶ واحد دارای پروانه ساختمانی، تعداد ۱۸۱ هزار و ۷۰۱ واحد اتمام فوندانسیون انجام شده است. همچنین  تعداد ۳۷ هزار و ۷۳۶ واحد مسکونی به بانک مسکن جهت اخذ تسهیلات کم بهره در حوزه بازآفرینی شهری (نوسازی مسکن) معرفی و تاکنون قرارداد ۱۹ هزار و ۸۴۲ واحد مسکونی منعقد شده است.

بررسی و ابلاغ ۳۴۰ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای نهضت تولید مسکن

بر اساس گزارش جمع‌آوری شده از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان خرداد ۱۴۰۲ معادل ۳۴۰ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی در خصوص نهضت تولید مسکن به میزان حدود ۲۰ هزار و ۲۸۶ هکتار شامل ۹۰ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری به مساحت ۱۷ هزار و ۳۹۸ هکتار و ۲۵۰ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و کارگروه زیربنایی به مساحت ۲ هزار و ۸۸۸ هکتار اخذ شد.

بررسی و ابلاغ ۱۹۵ مصوبه عام شورای‌عالی شهرسازی و معماری

اخذ ۱۹۵ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری شامل ۶۰ مصوبه طرح جامع، ۲۰ مصوبه سیاستگذاری و ضابطه‌گذاری، ۹۵ مصوبه مغایرت اساسی، ۷ پادگان و اراضی نظامی، ۱۲ طرح ویژه و یک فرادست از دیگر اقداماتی است که در بخش مسکن و شهرسازی در دولت سیزدهم تاکنون انجام شده است.

تکمیل ۴ پروژه بیمارستانی در دولت سیزدهم

بر اساس این گزارش، ۴ بیمارستان با ظرفیت ۸۲۷ تخت شامل بیمارستان آموزشی تربت حیدریه با ظرفیت ۲۷۳تخت ، بیمارستان جایگزین شهید رجایی گچساران با ظرفیت ۱۴۲ تخت ، بیمارستان جایگزین ۱۵خرداد مهدی شهر با ظرفیت ۹۹ تخت ، بیمارستان آموزشی جهرم با ظرفیت ۳۱۳ تخت در طی این مدت تکمیل شد.

بهره‌برداری از ۱۰۳ پروژه روبنایی و زیربنایی در شهرهای جدید

بهره‌برداری از ۱۰۳ پروژه‌های روبنایی و زیربنایی در شهرهای جدید به میزان یک میلیون و ۷۲۱ هزار و ۶۳۰ مترمربع و تکمیل پروژه سیگنالینگ قطار برقی (دو خطه) گلشهر به شهر جدید هشتگرد به میزان ۲۶ کیلومتر از دیگر اقداماتی است که در دولت سیزدهم ثبت شد.