۷دهک پایین درآمدی یارانه فجرانه دریافت می کنند
۷دهک پایین درآمدی یارانه فجرانه دریافت می کنند
سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه ها گفت: وزارت رفاه رقم تشویقی فجرانه به مناسبت دهه فجر در قالب کالابرگ‌برای دهک‌های اول تا هفتم در نظر گرفته است.

تغییر زمانبندی واریز یارانه ها که با هدف نظم بخشی بهتر تنظیم شده است به قرار زیر است:

مستمری افراد کمیته امداد و بهزیستی: بیستم هرماه

دهک های اول تا سوم: بیست و پنجم هرماه

دهک های چهارم تا نهم: سیم هرماه

طیبه حسینی سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه ها گفت: دهک‌های اول تا سوم مشمول یارانه ۴۰۰ هزارتومان و دهک‌های چهارم تا نهم یارانه ۳۰۰ هزارتومانی هستند.

حسینی ادامه داد: تغییر زمان بندی واریز یارانه هیچ ارتباطی به قطع یارانه ندارد و علت این کار تنها برای نظم بخشی بهتر است.

سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه افزود: حذف یارانه برمبنای دهک‌بندی وزارت رفاه صورت می‌گیرد و خبری که روز گذشته مبنی بر تغییر زمان واریز یارانه نقدی در رسانه‌ها منتشر شد، هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد.

او در انتها اشاره کرد: وزارت رفاه رقم تشویقی فجرانه به مناسبت دهه فجر در قالب کالابرگ‌برای دهک‌های اول تا هفتم در نظر گرفته است.