بیش از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک در اسفند سال ۱۴۰۱ مبادله شد که ۹۳ درصد این چک‌ها وصول شده است.

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین به نقل از بانک مرکزی، طی اسفند ۱۴۰۱ در سامانه چکاوک بیش از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۵۸۷۹ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، ۲٫۷ درصد و از نظر مبلغ ۱۵٫۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در اسفند به ترتیب ۹۳ درصد و ۹۱٫۳ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (بهمن) به ترتیب معادل ۹۲٫۷ درصد و ۹۰٫۸ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۱٫۱ درصد و ۸۹ درصد بوده است.

شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در اسفند ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۷ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۷٫۳ درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی، ۸٫۷ درصد بوده و در ماه قبل عدد ۹٫۲ درصد را نمایش می‌دهد.