۸۰ درصد رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور دانش آموز مدارس غیر دولتی و دهک های ۸، ۹ و ۱۰ جامعه هستند
۸۰ درصد رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور دانش آموز مدارس غیر دولتی و دهک های ۸، ۹ و ۱۰ جامعه هستند
منصور کبگانیان، استاد دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی آمار و اطلاعات جالبی از قبولی‌های کنکور را ارائه کرد

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین؛ در روزهایی‌که آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها تمام شده و داوطلبان منتظر اعلام نتایج هستند آمار و اطلاعات جالبی از قبولی‌های کنکور اعلام شده است.

منصور کبگانیان، استاد دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در شبکه چهارم تلویزیون اطلاعات نگران کننده‌ای از ورودی‌های دانشگاه و نسبت آن‌ها با دهک‌های برخوردار و کم برخوردار اعلام کرد. این اطلاعات به شرح زیر است.

*سهم مدارس و دهک‌های مختلف از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور:

دهک اول، دوم و سوم (کم‌برخوردار): ۲ درصد

دهک ۸، ۹ و ۱۰ (برخوردارترین): ۸۰ درصد

دهک اول (ضعیف‌ترین): ۲ دهم درصد

دهک دهم (ثروتمندترین) ۴۸ درصد

مدارس دولتی: ۲.۳ درصد

مدارس غیردولتی: ۸۰ درصد

*در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی:

دهک اول: ۱.۳ درصد

دهک ۸ و ۹ و ۱۰: ۸۶ درصد

*در برق شریف:

دهک محروم، ۱ و ۲ و۳: صفر درصد

دهک ۸، ۹ و ۱۰: ۸۷ درصد

دهک دهم: ۶۰ درصد

*در رشته روانشناسی

دهک محروم: ۲.۹ درصد

دهک مرفه: ۸۰.۴ درصد