۱۱۵۳ محله حاشیه نشین در کشور وجود دارد
۱۱۵۳ محله حاشیه نشین در کشور وجود دارد
معاون وزیر راه و شهر سازی گفت: ۱۱۵۳ محله حاشیه نشین در کشور وجود دارد که از این میزان کمتر از ۱۰ درصد آن نیازمند جابجایی است که این کار باید مبتنی بر مدل مالی و مسائل دیگر انجام گیرد.

محمد آئینی گاه حاشیه بازدید از کوی فلسطین زنجان افزود: عملیات جابجایی مناطق حاشیه ای شهرهایی از قبیل اهواز، چابهار، خرم آباد و تبریز درحال انجام است.

وی گفت: بنابراین مدل کار مالی، جابجایی ها و وضعیت اراضی پس از انجام کار سازی خواهد شد.

معاون وزیر راه در خصوص آخرین وضعیت جابجایی کوی فلسطین زنجان نیز افزود: در سفر استانی رییس جمهوری به این استان در سال ۱۴۰۰، دستور کلی مبنی بر جابجایی کوی فلسطین داده شد اما ۲ مشکل عمده وجود داشت.

وی گفت: طبق بررسی ها در حریم بودن این کوی در مسیر راه آهن و از طرفی بالا آمدن سطح آبهای سطحی و زیر زمینی، تاثیرگذاری فاضلاب شهر موجب شده به نوعی ساکنن این منطقه از نم و رطوبت آبها و زهکشی موجود در رنج باشند که تشخیص اولیه بر جابجایی داده شد.

آئینی با بیان اینکه مقرر شد تا کارشناسی عمیق تری برنحوه کار و مدل مالی پروژه انجام گیرد، ادامه داد: تلاش بر این است از طریق کمک هایی از قبیل بهره گیری از ظرفیت قانونی بودجه سال جاری بند سه تبصره ۱۱ فرآیند جابجایی ها و مسائل دیگر مد نظر قرار گیرد.

وی اظهار داشت: کارشناسان امردر حال ساخت واحدهایی برای جابجایی ساکنان این منطقه هستند، اما بررسی مدل کاری مالی و مسائل دیگر امری ضروری است.

آئینی با بیان اینکه بافت های فرسوده سه نوع محسوب می شود که اولین آن سکونت های غیر رسمی حاشیه ای است خاطر نشان کرد: راهبرد دولت در این نوع سکونتگاه ها بر اساس آنچه در سند ملی آمده سند توانمندی است که این موضوع طی هفته گذشته در هیات دولت مطرح و بزودی اقدام خواهد شد.

معاون وزیر راه اظهار داشت سند ملی می گوید در محلاتی که ادامه زیست انسانی قابل انجام است می تواند تداوم یابد، باید ساماندهی شود.

وی ادامه داد: محلاتی مثل کوی فلسطین زنجان بنا به دلایلی ادامه زیست در آن امکان پذیر نیست جاجایی آن مطرح می شود.

آئینی در سفر یکروزه خود علاوه بر شرکت در شورای مسکن و ستادبازآفرینی شهری، دیدار با شهرداران، از مناطق سکونتگاهی غیر رسمی زنجان بازدید کرد.