کمبودهای دارویی کشور کاهش یافت
کمبودهای دارویی کشور کاهش یافت
معاون برنامه ریزی اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: با توجه به مشکلات تخصیص منابع ارزی در سال گذشته و ادامه مشکلات ریالی طی سه ماهه نخست سال جاری و سرریز کمبود اعتبارات بهمن‌ماه، تعداد اقلام کمبود دارویی در خردادماه به ۱۷۴ قلم رسید که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در جهت حل مشکلات ارزی حوزه دارو تعداد کمبودهای در تیرماه به ۸۱ قلم کاهش یافت.

ناصر هیراد، معاون برنامه ریزی اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به آمار کمبودهای دارویی از ابتدای سال تا مهر ۱۴۰۲، گفت: با توجه به مشکلات تخصیص منابع ارزی در سال گذشته و ادامه مشکلات ریالی طی سه ماهه نخست سال جاری و سرریز کمبود اعتبارات بهمن‌ماه، تعداد اقلام کمبود دارویی در خردادماه به ۱۷۴ قلم رسید که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در جهت حل مشکلات ارزی حوزه دارو تعداد کمبودهای در تیرماه به ۸۱ قلم کاهش یافت.

وی افزود: آمپول فلوپنتیکسول، سرزایم، گلوسراز، فاکتور ۸، پروپافنون، بتائین و اسپینرازا مهم‌ترین داروهایی بودند که طی ماه‌های گذشته با کمبود مواجه بودند که با اقدامات انجام شده کمبودهای آن رفع شد.

معاون برنامه ریزی اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در خصوص تأمین داروی فاکتور ۸ بیماران هموفیلی با اشاره به تأمین ۲۱۸ هزار عدد داروی فاکتور ۸ نوترکیب، در کل سال ۱۴۰۱، عنوان کرد: در مردادماه امسال ۹۶ هزار عدد تولید داخل و ۲۶ هزار عدد فاکتور ۸ از مسیر واردات تأمین و کمبود این دارو رفع شد؛ خوشبختانه از ابتدای سال جاری تا امروز ۲۴۰ هزار عدد از این دارو (بیش از کل میزان سال گذشته) تأمین شده است.

وی در مورد تأمین داروی بیماران پیوندی نیز گفت: طی سال گذشته ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار عدد سیکلوسپورین ۲۵ میلی گرم بیماران پیوندی تأمین شده بود که از ابتدای امسال تا مهرماه (بازه هفت ماهه) بیش از ۸ میلیون عدد از این دارو تأمین و در سراسر کشور توزیع شده است.

هیراد در مورد تأمین داروی بیماران متابولیک نیز تصریح کرد: تأمین داروی ایموگلوسراز بیماران متابولیک از سال گذشته با مشکل مواجه شد، اما در مهرماه دو برند این دارو به اندازه مصرف ۴ ماه بیماران تأمین و کمبود آن رفع شده است.

وی با اشاره به وضعیت مناسب تأمین داروهای اعصاب و روان، اظهار کرد: ۵۰ هزار عدد داروی فلوپنتیکسول تزریقی تیرماه امسال تأمین شده و مجوز واردات ۲۰۰ هزار عدد دیگر نیز صادر شده است، همچنین ۳ میلیون عدد از داروی ماپروتیلین که در سال گذشته دچار کمبود بود، در دسترس بیماران قرار دارد.

هیراد با اشاره به تغییر الگوی مصرف داروی IVIG پس از پاندمی کرونا، گفت: اگرچه این دارو برای درمان بیماران نقص ایمنی مصرف دارد اما اخیراً در درمان ناباروری و بیماری‌های دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و مصرف آن در کشور به شدت بالا رفته است، از ابتدای سال تا مهرماه ۲۷۵ هزار ویال IVIG تأمین شده که میزان تأمین آن به اندازه کل سال گذشته بوده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه کمبود داروی متی مازول بیماران مبتلا به تیروئید به دنبال مشکلات ارزی و نقدینگی شرکت‌ها ایجاد شده بود، گفت: در حال حاضر یک شرکت داخلی ماده اولیه را وارد و این دارو را تولید کرده و طی روزهای آتی مقادیر مناسبی از این دارو در سراسر کشور توزیع و کمبود آن رفع خواهد شد.