کسری بارش کشور به کمترین مقدار در ۴ سال اخیر رسید
کسری بارش کشور به کمترین مقدار در ۴ سال اخیر رسید
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: بارندگی های اخیر سبب شد تا برای نخستین بار در حدود چهار سال اخیر، میانگین بارش کشور به ۲۰۰ میلی متر برسد و کسری بارش ایران را به کمترین مقدار در این مدت برساند.

سحر تاج بخش مسلمان اظهار داشت: میزان بارش کشور از ابتدای سال زراعی تا کنون اندکی بیشتر از ۲۰۰ میلی متر بوده که فقط سه درصد کمتر از شرایط نرمال در این موقع از سال است؛ این کمترین کسری بارش کشور در حدود چهار سال اخیر نسبت به بارش یک سال آبی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: از ابتدای بهار تاکنون نزدیک به ۱۵ سامانه بارشی موثر و قوی کشور را فرا گرفته و بارش های قابل توجهی در برخی پهنه ها به همراه داشته که این بارندگی ها سهم زیادی در جبران کم بارشی های پاییز و زمستان گذشته داشته است.

تاج بخش ادامه‌داد: به‌طور میانگین از ابتدای فروردین تاکنون بیش از ۸۳ میلی متر بارش در کشور ثبت شده است که نیمی از آنها در سه هفته نخست اردیبهشت ماه دریافت شده است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: بارندگی های اردیبهشت ماه سبب شد تا سه حوضه از ۶ حوضه آبریز اصلی کشور از کم بارشی خارج شده و میانگین بارش آنها به محدوده نرمال برسد.

وی اضافه‌کرد: یکی از این حوضه ها، «فلات مرکزی» ایران است که وسیع ترین حوضه بشمار می رود و حوزه حدود نیمی از مساحت کشور را شامل می شود.

تاج بخش مسلمان گفت: ۲ حوضه دیگر اصلی که اردیبهشت امسال از کم بارشی خارج شد، حوضه های «مرزی شرق» و «خلیج فارس و دریای عمان» است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنان سه حوضه آبریز اصلی کشور شامل «دریاچه ارومیه، دریای خزر و قره قوم» با کم بارشی مواجه هستند، اما به طور میانگین بیش از نیمی از مساحت کشور از کم بارشی سالیانه خارج شده است.

وی تاکید کرد: اگرچه بارندگی های اخیر سبب بهبود نسبی شرایط سالیانه بارش کشور شده است، اما کم بارشی های انباشته از گذشته و ادامه خشکسالی کشاورزی و هیدرولوژی در بسیاری از مناطق کشور، همچنان شرایط نگران کننده ای محسوب می شود.

تهران، سمنان و قزوین در شرایط نامطلوب آبی

این مقام مسئول اظهار داشت: در حال حاضر میانگین بارش استان های تهران، سمنان و قزوین بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کمتر از نرمال است و هنوز در شرایط نامطلوب آبی قرار دارند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: همچنان بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آب و صرفه جویی در مصرف تاکید می شود تا در فصل گرم سال با تنش آبی مواجه نشویم.