کاهش صف متقاضیان وام ازدواج
کاهش صف متقاضیان وام ازدواج
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا ۸ مهرماه به ۷۹۹ هزار و ۵۷۸ متقاضی وام ازدواج و فرزند بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.

مهدی صحابی افزود: در راستای قانون حمایت از جوانی جمعیت از ابتدای سال جاری تا ۸ مهرماه ، شبکه بانکی کشور به ۴۲۶ هزار و ۴۰ نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۸۶٫۷ همت پرداخت کرده است که این میزان رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

صحابی افزود: همچنین در سال جاری تاکنون ۳۷۳ هزار و ۵۳۸ فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزند به مبلغ ۲۳٫۰۱ همت به متقاضیان پرداخت شده است که این میزان رشد ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اقدامات و عملکرد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند پرداختی در شش ماهه ابتدای سالجاری توسط شبکه بانکی خاطرنشان کرد : در راستای اجرای قوانین بودجه سنواتی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابلاغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در ابتدای سال صورت گرفته و از ابتدای سالجاری تاکنون بخش اعتباری بانک مرکزی به صورت ساعت به ساعت بر سامانه رصد و نظارت داشته است به نحوی که در تمامی استان ها و شهرستان های کشور همواره ۷ بانک فعال جهت ثبت نام متقاضیان در سامانه وجود داشته باشد.

وی افزود :‌ براین اساس، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه، تعداد ۴۱۰٫۱۵۰ نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۵‏/۸۳ همت که توسط شبکه بانکی پرداخت شده است را دریافت نموده اند که این میزان رشدی ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.

صحابی گفت : با عنایت به تاکیدات ریاست محترم جمهور بر اولویت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و لزوم تسهیل و تسریع در تعیین تکلیف متقاضیان در صف بانکها، “بسته نظارتی‏‏- اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج” در تاریخ ۲۰‏‏/۰۳‏‏/۱۴۰۲ تدوین و به بانکهای عامل ابلاغ شده و هر دوهفته بر اجرای آن نظارت و درصورت مشاهده عقب ماندگی در اعطای تسهیلات مزبور از سوی بانک های عامل، به بانکهای عامل با عملکرد ضعیف تر تذکر داده شد. براساس بسته ابلاغی، شبکه بانکی مکلف شد طی مدت سه ماه از اجرای طرح موصوف (۲۰‏‏/۰۳‏‏/۱۴۰۲ لغایت ۲۰‏‏/۰۶‏‏/۱۴۰۲) ضمن جبران عقب ماندگی بانک های عامل در پرداخت سهمیه ماهانه ابلاغی اقدام نمایند.

وی افزود :‌در پایان زمان مذکور عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج به صورت چشمگیری افزایش یافت به طوری که از ابتدای سالجاری تا تاریخ ۲۰‏‏‏‏/۰۶‏‏‏‏/۱۴۰۲ تعداد تسهیلات پرداختی به میزان ۳۸۲٫۳۳۵ فقره و به مبلغی بالغ بر ۷۷۷٫۱۸۵ میلیاردریال می باشد که نسبت به بازه زمانی مشابه خود در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۴ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خاطرنشان کرد :‌ همچنین تعداد متقاضیان در صف تا تاریخ ۲۰‏/۰۶‏/۱۴۰۲ کاهش یافته که نشان دهنده اهتمام و همکاری شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج به متقاضیان می باشد. عملکرد تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه ازدواج در تاریخ ۲۰‏‏‏‏/۰۶‏‏‏‏‏/۱۴۰۲ نسبت به تاریخ ابلاغ بسته یادشده به میزان ۲۱۰ درصد در مبلغ و ۱۸۹ درصد در تعداد رشد داشته است که این مهم نیز با همکاری شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مذکور محقق شده است.

وی گفت :‌ نظر به سهمیه تعیین شده برای شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج طی سه ماه یاد شده با توجه به عملکرد تسهیلات ازدواج در مقطع زمانی مذکور، شبکه بانکی به میزان ۳۸ درصد بیش از سهمیه تعیین شده تسهیلات ازدواج پرداخت نموده اند. و شبکه بانکی ضمن جبران عقب ماندگی خود در اعطای تسهیلات مزبور از سهمیه تعیین برای شش ماهه ابتدای سالجاری نیز تسهیلات بیشتری به متقاضیان مشمول پرداخت نموده‌اند.

صحابی با بیان اینکه درخصوص تسهیل و تسریع در اخذ تضامین مکاتباتی با بانکهای عامل صورت پذیرفته است و طی آن بانکها ملزم به اخذ تضامین از متقاضیان در چارچوب قانون بودجه سالجاری شده اند گفت :‌ در سال جاری تا پایان شهریور ماه تعداد ۳۵۹٫۰۱۲ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به مبلغ ۲۲٫۲ همت به متقاضیان مشمول توسط بانکهای عامل پرداخت شده است که این میزان رشد ۴۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنین مکاتباتی درخصوص تسریع در پرداخت تسهیلات مذکور و تسهیل در اخذ تضامین با شبکه بانکی شده است.

وی افزود :‌ رصد، پایش و نظارت مستمر بر عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری همراه با اولویت از سوی این بانک در دستور کار قرار داشته و در صورت نیاز پیگیری های لازم جهت تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات یادشده جهت بهره مندی بیشتر متقاضیان از سوی این بانک صورت خواهد پذیرفت.