کاهش رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد/ بدهی خارجی کشور ۲۷ درصد کم شد
کاهش رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد/ بدهی خارجی کشور ۲۷ درصد کم شد
آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به ۶ هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل از آن ۷.۹ واحد درصد کاهش داشت. همچنین بدهی خارجی کشور در پایان سال گذشته به ۶ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار رسید که نشان دهنده کاهش ۲۷.۶ درصدی آن است.

بانک مرکزی گزارش گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

بر اساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ برابر ۶ هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان بود. بر اساس این آمار، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد رسید در حالی که در پایان سال ۱۴۰۰ برابر ۳۹ درصد بود.

در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی، میزان فروش اوراق بدهی دولتی در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۶۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به رقم ۲۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، کاهش ۲۴.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش تراز پرداخت ها، گزارش بانک مرکزی نشان می دهد حساب جاری کشور در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۲۹.۵ درصد رشد را نشان می دهد.

بدهی خارجی کشور در پایان سال ۱۴۰۱ به ۶ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار رسید که نشان دهنده تسویه ۲ میلیارد و ۳۹۳ میلیون دلار از بدهی های خارجی کشور در طول سال ۱۴۰۱ و کاهش ۲۷.۶ درصدی آن است.

گزارش کامل بانک مرکزی را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.