پرداخت ۱۲۶ هزار میلیارد تومان وام ازدواج در ۹ ماهه ۱۴۰۲
پرداخت ۱۲۶ هزار میلیارد تومان وام ازدواج در ۹ ماهه ۱۴۰۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از مجموع ۶۱۸ هزار و ۷۷۹ نفر دریافت کننده تسهیلات ازدواج در ۹ماهه سال جاری از شبکه بانکی، ۵۴۰ هزار و ۱۷۵ نفر این افراد تسهیلات خود را از بانک‌های دولتی و بانک‌های اصل چهل و چهاری دریافت کرده‌اند.

 در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ شبکه بانکی در مجموع ۱۲۶ هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان به ۶۱۸ هزار و ۷۷۹ نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.

از مجموع ۶۱۸ هزار و ۷۷۹ نفر دریافت کننده تسهیلات ازدواج، ۵۴۰ هزار و ۱۷۵ نفر (معادل ۸۷.۳ درصد) این افراد تسهیلات خود را از بانک‌های دولتی و بانک‌های اصل چهل و چهاری دریافت کرده‌اند.

۲۲۹ هزار و ۲۷۶ فقره وام ازدواج توسط بانک‌های ۱۰۰ درصد دولتی پرداخت شده است.

حجم تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در ۹ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۳۲ درصد افزایش داشته است.