پرتو دهی محصولات کشاورزی برای اولین بار
پرتو دهی محصولات کشاورزی برای اولین بار
رییس سازمان انرژی اتمی گفت: برق نیروگاه بوشهر مقام اول نیروگاه‌های هسته‌ای در انجمن بین المللی نیروگاه‌های هسته‌ای شد.

محمد اسلامی  در حاشیه جلسه هئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ در ارزیابی انجمن بین المللی نیروگاه های هسته ای نانو نیروگاه اتمی بوشهر در صدر جدول ارزیابی قرار گرفت زیرا بهترین راندمان و عملکرد را داشته است.

وی هم‌چنین خبر داد: پرتو دهی محصولات کشاورزی برای اولین بار انجام خواهد شد.

وی گفت: ساخت نیروگاه‌ها ۷ سال زمان می‌خواهد امیدواریم دو نیروگاه ۱۰۰۰ را به نتیجه برسانیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: برق نیروگاه بوشهر مقام اول نیروگاه‌های هسته‌ای در انجمن بین المللی نیروگاه‌های هسته‌ای شد.