میزان مصرف برق کشور از مرز ۶۰ هزار مگاوات گذشت
میزان مصرف برق کشور از مرز ۶۰ هزار مگاوات گذشت
مصرف برق در پیک روزانه و شبانه کشور بازهم رکورد زد و به بیش از ۶۰ هزار مگاوات رسید، به طوری‌که در پیک روزانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۶۴۸ مگاوات و در پیک شبانه نسبت به مدت مشابه پارسال ۷۷۲۲ مگاوات با افزایش میزان مصرف برق در کشور روبرو شدیم.

به گزارش وزارت نیرو (پاون)، با توجه به افزایش تدریجی دمای هوا در سراسر کشور، پیک مصرف برق در ساعت ۱۴:۲۸روز گذشته به ۶۰ هزار و ۸۶۶ مگاوات و در ساعت ۲۰:۲۸ شب گذشته به ۵۸ هزار و ۴۸۲ مگاوت رسید که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۸۶۴۸ مگاوات و ۷۷۲۲ مگاوات افزایش یافته است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان مصرف برق روز گذشته در بخش صنعت نیز ۵۴۰۸ مگاوات و در شب گذشته ۵۷۲۷ مگاوات به ثبت رسیده است.

افزایش دمای هوا در نقاط مختلف، بازگشت کولر‌ها به مدار را در برخی شهر‌های کشور به دنبال داشته و می‌توان اثر این گرما را در رشد مصرف برق به وضوح مشاهده کرد.