موضوعات باقیمانده بین ایران و آژانس به ۲ مکان تقلیل یافت
موضوعات باقیمانده بین ایران و آژانس به ۲ مکان تقلیل یافت
سخنگوی کمیسیون امنیت گفت: اسلامی خاطرنشان کرد که مبنای تعاملات ایران و آژانس NPT و پادمان است و موضوعات باقیمانده بین ما و آژانس به ۲ مکان تقلیل یافته است.

ابوالفضل عمویی در تشریح جلسه   کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با حضور محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با موضوع بررسی آخرین اقدامات این سازمان برگزار شد.

وی ادامه داد: اسلامی با تاکید بر اینکه در سازمان انرژی اتمی هدف بهره مندی مردم از منافع دانش هسته‌ای در زندگی شأن را دنبال می‌کنیم، گفت که روند ساخت نیروگاه‌های جدید هسته‌ای از جمله نیروگاه ۲ و ۳ بوشهر طبق برنامه پیش می‌رود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اسلامی به تشریح ابعاد کنفرانس بین المللی علوم و فنون هسته‌ای با ۶۰۰ مقاله و ارائه در اصفهان هم پرداخت و گفت که در این کنفرانس که اولین بار بود با حضور مهمانان خارجی از جمله رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، برگزار می‌شد، دانش هسته‌ای کشورمان در سطوح مرتبط ارائه شد.

عمویی تاکید کرد: رئیس سازمان انرژی اتمی، به بیانیه مشترک با گروسی هم پرداخت و خاطرنشان کرد که مبنای تعاملات ایران و آژانس NPT و پادمان است و موضوعات باقیمانده بین ما و آژانس به ۲ مکان تقلیل یافته است.

عمویی بیان کرد: اسلامی در ادامه این جلسه افزود که ما تاکید داریم که آژانس در عملکرد خود، رویکرد حرفه ای و فنی را دنبال کند و تحت تأثیر رویکردهای سیاسی قرار نگیرد.

عمویی اظهار کرد: در این جلسه که آخرین جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم با سازمان انرژی بود، نمایندگان از تعامل سازنده سازمان با کمیسیون تقدیر کردند.