معدن شن و ماسه ماهان (سیان هرند)
معدن شن و ماسه ماهان (سیان هرند)