صرفه‌جویی ۷ میلیارد کیلووات ساعت برق با طرح پاداش مدیریت مصرف
صرفه‌جویی ۷ میلیارد کیلووات ساعت برق با طرح پاداش مدیریت مصرف
سخنگوی صنعت برق گفت: با طرح پاداش مدیریت مصرف، رشد مصرف بخش خانگی منفی شد و ۷ میلیارد کیلووات ساعت صرفه‌جویی در بخش خانگی محقق شد.

پاداش مدیریت مصرف برق یکی از مهمترین طرح های وزارت نیرو بود که در راستای پوشش ناترازی برق اجرا شد و مورد استقبال مشترکان برق قرار گرفت. طبق اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران با طرح پاداش برق، رشد مصرف بخش خانگی منفی شد. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با تاکید بر تاثیر مثبت اجرای طرح پاداش مدیریت مصرف برق در بخش خانگی گفت: خوشبختانه با اجرای طرح پاداش صرفه جویی شاهد نتایج بسیار خوبی در تامین برق پایدار همه مشترکان به ویژه مشترکان صنعتی بودیم.

رجبی مشهدی با اشاره به آمار بدست آمده ۴ ماه گرم تابستان جاری گفت: در سال ۱۴۰۰، ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت انرژی مصرفی برق در بخش خانگی بوده که در سال ۱۴۰۲ با رشد منفی نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۴۶ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است. به عبارت دیگر حتی اگر رشد متوسط ۵ درصدی در حوزه خانگی را داشته باشیم توانستیم حدود ۷ میلیارد کیلو وات ساعت انرژی کمتری در بخش خانگی مصرف کنیم و این همکاری خوب بخش خانگی با صنعت برق نشان می‌دهد درسال جاری حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان پاداش صرفه جویی به ۴۰ درصد از مشترکان پرداخت کردیم.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: خوشبختانه حدود یک سوم از این قبوض به صورت بستانکار یا قبض رایگان صادر شده و هنوز مبالغ بستانکاری پاداش در قبض بعدی آن‌ها تسویه می‌شود و اگر میزان پاداش از میزان قبض برق مصرف آن‌ها بیشتر باشد قبض‌ها بصورت رایگان صادر خواهد شد. به عبارت دیگر مشترکینی که قبض شان بستانکار بوده در نوبت‌های بعدی قبض شان به صورت رایگان یا به صورت پاداشی که برایشان درج شده و از مبلغ صورتحساب دوره بعد صادر شود، کاسته خواهد شد.

رجبی مشهدی تصریح کرد: میزان مصرف بخش صنعتی کشور در سال ۱۴۰۰ و در ۴ ماهه گرم ۳۶/۷ میلیارد کیلووات ساعت بود و در سال ۱۴۰۲ به ۴۶ میلیارد کیلووات ساعت رسید. به عبارتی ما در این بخش حدود بیش از ۹ میلیارد کیلووات ساعت انرژی بیشتری به صنایع تحویل دادیم که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ به نسبت سال ۱۴۰۰ رشد مصرف برق حدود ۲۴ درصد شده که رقم قابل توجهی است.