شعار نامزدهای انتخابات ۱۴۰۳ مشخص شد
شعار نامزدهای انتخابات ۱۴۰۳ مشخص شد
هر کدام از داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ شعار انتخاباتی خود را اعلام کردند.

هر کدام از داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری شعاری را برای دولت آینده خود انتخاب کرده‌اند.

پزشکیان / برای ایران

پورمحمدی / دولت قرار؛ عدالت ثروت

جلیلی / یک جهان فرصت، یک ایران جهش؛ هر ایرانی یک نقش باشکوه

زاکانی / دولت خدمت

قاضی‌زاده / دولت مردم و خانواده

قالیباف / خدمت و پیشرفت