«ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به دنبال اثرگذاری در بخش تولید است
«ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به دنبال اثرگذاری در بخش تولید است
حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با محمدباقر آقاعلیخانی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور دیدار و گفتگو کرد.

 رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دیدار با دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه مشکلات و چالش‌های بخش خصوصی باید با خود بخش خصوصی حل و فصل شود، گفت: این ستاد به دنبال اثرگذاری در اقتصاد و تولید از طریق بخش خصوصی است.

وی با تاکید بر اینکه برخی از قوانین و مقررات مضر تولید است، افزود: ستاد تسهیل با جایگاه ویژه قانونی، قدرت و توان مقابله با مقررات و قوانین دست و پا گیر را دارد، لذا اگر مجمع کارآفرینان ایران به طور مثال ده چالش تولید را روی میز بگذارد ما آماده پرداخت به آن‌ها با هدف رفع چالش‌ها هستیم.

آقاعلیخانی با اشاره به اینکه ساختار و شرایط فعلی کشور منجر به جهش تولید نخواهد شد و نمی‌توان فقط بخش خصوصی را در این باره مخاطب قرار داد، گفت: بسیاری از مشکلات و چالش‌های تولید در بخش‌های دولتی متمرکز شده است و به همین خاطر، همواره به جای رفع چالش به چالش‌های موجود افزوده می‌شود.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران نیز در این دیدار با پیشنهاد برگزاری جلسات ستاد تسهیل درخصوص پیشران‌های مولد بخش خصوصی در مجمع کارآفرینان ایران گفت: همه اعضای مجمع کارآفرینان ایران صد در صد از بخش خصوصی هستند. در واقع ما یک نهاد واسطه گر هستیم که با همزبانی بیشتر می‌توانیم بسیاری از چالش‌ها را از بین ببریم.

حمیدرضا غزنوی با تاکید براینکه به دلیل تاثیرگذاری باید به پیشران‌های مولد توجه ویژه‌ای شود و حتی خط سبزی برای آن‌ها طراحی شود، افزود: فقدان سند سیاست صنعتی در کشور یکی از چالش‌های مهم تولید است و بدون شک عدم توجه به مزیت‌های رقابتی و گسترش آن در اقتصاد کشور و استفاده از مزیت‌های فعالیت پیشران‌های اقتصادی در داخل و خارج از کشور، ناشی از بی توجهی به سیاست‌های صنعتی در کشور است.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین در پایان تاکید کرد: مجمع کارآفرینان ایران در سطح کارشناسی همواره آماده همکاری با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور است.