زمان تعیین سقف اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳
زمان تعیین سقف اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳
به گفته وزیر راه و شهرسازی، سقف اجاره بها در شورای عالی مسکن تا یک هفته دیگر تعیین خواهد شد.

سقف اجاره‌بها هفته آینده جمع‌بندی و ابلاغ می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در برنامه است تا پایان امسال و حداکثر تا اواسط سال آینده واحدهای باقی مانده مسکن مهر تحویل داده شود. تاکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن آغاز شده که از این تعداد بیش از ۵۵۰ هزار واحد مسکن تکمیل و تحویل متقاضیان شد.

او افزود: تعیین سقف اجاره بها در شورای عالی مسکن با اخذ نظرات استان‌ها حداکثر تا یک هفته دیگر ابلاغ خواهد شد.