دیوان محاسبات در برخورد با تخلفات مالی قاطعیت دارد
دیوان محاسبات در برخورد با تخلفات مالی قاطعیت دارد
رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه تمامی حساب ها و گردش های مالی دستگاه های اجرایی بصورت لحظه ای و برخط، تحت رصد این نهاد نظارتی است، گفت: دیوان محاسبات در برخورد با تخلفات مالی قاطعیت دارد و تلاش داریم تا اثر بازدارندگی در اجرای احکام و آرای صادره از طرف دادسرا را نیز با جدیت دنبال کنیم.

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین به نقل از فارس، احمد رضا دستغیب با قدردانی از دست اندرکاران حوزه مالی و ذی حسابی فرماندهی نیروی انتظامی، اظهار داشت: برگزاری چنین نشست های افزون بر افزایش تعاملات و هم افزایی ها، موجب تشریک مساعی و همفکری در حوزه های گوناگون حسابرسی و نظارت مالی را فراهم می آورد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه معنی نظارت موثر، پیشگیری است نه مچ گیری، افزود: افشای اطلاعات در راستای پیشبرد نظارت موثر و شفافیت، کارایی درون سازمانی را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه در مجموعه فراجا شاهد انضباط مالی قابل قبولی هستیم، بیان داشت: بعضاً ملاحظه می شود که ضعف در حوزه آموزش و فقدان دانش، منجر به اتخاذ تصمیماتی اشتباه می شود؛ از این رو بر دستگاه های نظارتی همچون دیوان محاسبات فرض است تا با آموزش به هنگام مدیران و دست اندرکاران، مانع از بروز چنین رخدادهایی شوند.

ارائه دقیق، صحیح و صحت سنجی شده اطلاعات مالی از دیگر مواردی بود که رئیس کل دیوان محاسبات کشور بر آن تاکید کرد و گفت: باید مراقبت کنیم که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی با نشر اخبار نادرست و ارقام غیرواقعی از تخلفات مالی، خدشه دار نشود.

رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه تمامی حساب ها و گردش های مالی دستگاه های اجرایی بصورت لحظه ای و برخط، تحت رصد این نهاد نظارتی است، گفت: دیوان محاسبات در برخورد با تخلفات مالی قاطعیت دارد و تلاش داریم تا اثر بازدارندگی در اجرای احکام و آرای صادره از طرف دادسرا را نیز با جدیت دنبال کنیم.

دستغیب در خاتمه اظهار داشت: دیوان محاسبات به دنبال مداخله در عملیات اجرایی دستگاه ها نیست و بر آن است تا با پرهیز از نظارت های پسینی و پیشگیری از وقوع تخلفات، کمک حال مدیران و تصمیم سازان باشد.