در دولت مردمی ۸ هزار و ۸۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است
در دولت مردمی ۸ هزار و ۸۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است
سخنگوی دولت با بیان اینکه در دولت مردمی تاکنون ۸هزار و ۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق وارد مدار شده است، گفت: این یک رکورد محسوب می شود. در حوزه برق ۸۵ درصد از برق جدیدی که وارد مدار شده است به بخش تولید اختصاص یافته است. 

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین به نقل از ایرنا، علی بهادری جهرمی صبح سه شنبه در چهل و ششمین نشست خبری با خبرنگاران به پرسش های متعدد نمایندگان رسانه پاسخ خواهد داد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در دولت مردمی تاکنون ۸هزار و ۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق وارد مدار شده است، گفت: این یک رکورد محسوب می شود. در حوزه برق ۸۵ درصد از برق جدیدی که وارد مدار شده است به بخش تولید اختصاص یافته است.

وی خاطر نشان کرد: ۴ هزار مگاوات افزایش تولید در انرژی پاک خواهیم داشت. وزارت نیرو در این دولت برنامه ریزی برای افزایش ده هزار مگاواتی را در دست دارد.