دریافت کپی مدارک تخلف است
دریافت کپی مدارک تخلف است
رئیس سازمان ثبت احوال کشور، گفت: دریافت هرگونه کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها تخلف و غیرقانونی است.

هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور اظهارکرد: طبق قانون هیچ دستگاهی حق ندارد که تصویر مدارک افراد را دریافت نماید و یکی از مشکلات موجود این است که دستگاه‌ها قانون حذف کپی مدارک را رعایت نمی‌کنند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور عنوان کرد: از سوی سازمان اداری استخدامی بسیار تأکید شده است که دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها به هیچ وجه نباید تصاویر مدارک، خصوصاً مدارک هویتی از افراد دریافت نمایند، زیرا سازمان ثبت احوال تمام نیازمندی‌های دستگاه‌های گوناگون، برای استعلام اطلاعات هویتی افراد را ارائه داده به نحوی که ضرورتی ندارد هیچ دستگاهی کپی مدارک هویتی اخذ نماید.

وی با بیان اینکه اخذ کپی مدارک قطعاً از افراد غیر قانونی است، گفت: کلیه مدارکی که توسط دستگاه‌های دولتی صادر می‌شود دارای اعتبار است و به هیچ وجه نباید کپی آن‌ها اخذ شود.

معاون وزیر کشور با اشاره به قانون منع دریافت کپی، گفت: طی بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های اجرایی، این دستگاه‌ها موظف به انعقاد تفاهم نامه با سازمان ثبت احوال مبتنی بر دریافت خدمات استعلام هویت برخط شده اند و سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف است نسبت به در اختیار قرار دادن سرویس‌های الکترونیکی کد ملی، شناسنامه و ارایه کد رهگیری پس از هر استعلام اقدام کند.

لازم به ذکر است، ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از خدمت گیرندگان توسط دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۳۰۹۶۲۸ مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) طبق بخشنامه ارسالی به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ گیرو بخشنامه شماره ۱۵۹۵۳۴۴ مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ این سازمان (موضوع اجرای آزمایشی” پایلوت” ممنوعیت دریافت مدارک هویتی در استان‌های خوزستان، قم و سمنان توسط دستگاه‌های اجرایی) و آمادگی ایجاد شده در دستگاه‌های اجرایی در این زمینه و همچنین در اجرای آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی به شماره ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۹ مصوب شورای عالی اداری و ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکتروینکی به شماره ۱۴۵/۲۰۰ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۳ مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با رویکرد اصلاح نظام اداری، تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیکی، استناد پذیری الکترونیکی، کمک به مقابله با سوء استفاده و جعل اسناد هویتی، افزایش سلامت اداری و تسهیل ارائه خدمات به مردم، متقضی است تمامی دستگاه‌های اجرایی برای احراز اصالت هویت بر خط و حذف اخذ کپی مدارک هویتی (کارت هوشمند ملی و شناسنامه) اقدام کنند.