خودروهای لوکس تا سقف ۳.۵ میلیارد تومان مالیات نمی‌دهند
خودروهای لوکس تا سقف ۳.۵ میلیارد تومان مالیات نمی‌دهند
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از مصوبه این کمیسیون برای معافیت مالیاتی خودروهای لوکس تا سقف سه و نیم میلیارد تومان خبر داد.

احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به نشست امروز یکشنبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: با مصوبه امروز کمیسیون، خودروهای لوکس تا سقف سه و نیم میلیارد تومان از پرداخت مالیات خودروهای لوکس معاف می‌شوند.

خودروهای لوکس تا سقف ۳.۵ میلیارد تومان مالیات نمی‌دهند

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: براساس مصوبه کمیسیون خودروهای لوکس که از قیمت آنها از سه و نیم میلیارد تومان بالاتر باشد یک درصد از قیمت خودرو باید به عنوان مالیات بر خودروی لوکس پرداخت شود.

وی ادامه داد: دولت در لایحه خود خودروهای لوکس را تا سقف قیمت ۳ میلیارد از پرداخت مالیات معاف کرده بود که این مقدار در کمیسیون تلفیق تا سه و نیم میلیارد تومان افزایش یافت؛ بنابراین خودروهای لوکس با قیمت سه و نیم میلیارد تومان هم از پرداخت مالیات معاف شدند.

خانه‌های لوکس تا سقف ۳۵ میلیارد تومان از پرداخت مالیات معاف شدند

امیرآبادی فراهانی افزود: همچنین طبق مصوبه کمیسیون خانه‌های لوکس تا سقف ۳۵ میلیارد تومان از پرداخت مالیات معاف شدند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس ادامه داد: طبق مصوبه کمیسیون بنا شد تا درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های لوکس در بخش کشاورزی به  توسعه و تجهیز آبخیزداری اختصاص داده شود.

امیرآبادی خاطرنشان کرد: دولت نیز در لایحه خانه‌های لوکس تا سقف قیمت ۳۵ میلیارد تومان را از پرداخت مالیات بر خانه‌های لوکس معاف کرده بود.

وی افزود: طبق مصوبه کمیسیون درباره مالیات بر خانه‌های لوکس ویلاهای در حال ساخت نیز مشمول پرداخت مالیات بر خانه‌های لوکس می‌شوند.

موافقت کمیسیون تلفیق با افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس افزود: همچنین اعضای کمیسیون در ادامه بررسی تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با افزایش یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

امیرآبادی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه بنا شد تا از محل افزایش یک درصد بر مالیات بر ارزش افزوده ۷۰ همت اعتبار مربوط به همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین شود.