حقوق رئیس‌جمهور ایران و سایر کشورها چقدر است؟
حقوق رئیس‌جمهور ایران و سایر کشورها چقدر است؟

یک رئیس‌جمهور چقدر حقوق می‌گیرد؟ بالاترین حقوق یک رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر برای سنگاپور است. حقوق رئیس‌جمهور ایران براساس حقوق هیئت علمی و با دلار سنایی حدوداً ۲۱ هزار دلار شاید بشود.

یک رئیس‌جمهور چقدر حقوق می‌گیرد؟ بالاترین حقوق یک رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر برای سنگاپور است. حقوق رئیس‌جمهور ایران براساس حقوق هیئت علمی و با دلار سنایی حدوداً ۲۱ هزار دلار شاید بشود.