ثبت کمترین تورم ماهانه ۱۶ ماه اخیر در تیر ماه/ سقوط تورم نقطه‌ای به کانال ۳۰ درصد
ثبت کمترین تورم ماهانه ۱۶ ماه اخیر در تیر ماه/ سقوط تورم نقطه‌ای به کانال ۳۰ درصد
مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد شاخص قیمت مصرف کننده در تیرماه امسال به ۱۹۳ واحد رسیده که این موضوع نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در تیر ماه با ثبت عدد ۱.۹۵ درصد، کمترین تورم ماهانه ۱۶ ماه اخیر را به خود اختصاص داده و همچنین تورم نقطه به نقطه با ۳.۲ واحد درصد کاهش به کانال ۳۰ درصدی سقوط کرده و به ۳۹.۴ درصد رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین، طبق گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف کننده به ۱۹۳ در تیر ماه امسال رسیده که نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در تیر ماه امسال به ۱.۹۵ درصد کاهش یافته که کمترین رقم در ۱۶ ماه اخیر است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ١.٢ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.۴ درصد بوده است.

همچنین تورم نقطه به نقطه در تیر ماه امسال با کاهش ۳.۲ واحد درصدی به کانال ۳۰ درصد سقوط کرده و به ۳۹.۴ درصد رسیده است که کمترین تورم نقطه به نقطه در ۱۴ ماه اخیر محسوب می‌شود.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

طبق اعلام مرکز آمار در تیر ماه ١۴٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴٧,۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٠ واحد درصد کاهش یافته است.

نرخ تورم سالانه کشور در تیرماه ١۴٠٢، برابر ۴٧,۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴٧.١ درصد برای دهک‌های نهم و دهم تا ۵٠.٢ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٣.١ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.٢ واحد درصد) ٢.١ واحد درصد کاهش داشته است.