تولید لوازم خانگی به ۱۷ میلیون قطعه در سال رسیده است
تولید لوازم خانگی به ۱۷ میلیون قطعه در سال رسیده است
رییس هیات مدیره انجمن ملی صنایع لوازم خانگی گفت: این صنعت از سال 1398، از تولید هشت میلیون قطعه به ۱۷ میلیون قطعه در سال رسیده است.

 علیرضا محمدی دانیالی در سومین همایش تجلیل از چهره های ماندگار و پیشکسوتان صنایع لوازم خانگی اظهار داشت: اکنون شاهد رشد ۲۵ درصدی در این صنعت هستیم.

وی افزود: رشد تولید قطعات از لحاظ کمی و کیفی در این صنعت نشانگر تلاش همه صنعتگران است.

رییس هیات مدیره انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ادامه داد: اکنون این صنعت در حال رشد است و سرمایه گذاری در آن منجر به افزایش تولیدات خواهد شد.

وی با اشاره به صادرات لوازم خانگی گفت: صنعتگران مشکلاتی از جمله قیمت گذاری دستوری، کمبود نقدینگی، تامین ارز و صادرات دارند که نیازمند رسیدگی و پیگیری هستند.

محمدی دانیالی عنوان کرد: برای دریافت تسهیلات و خدمات نیازمند همکاری بانک مرکزی هستیم.