توضیحات مهم برای متقاضیان جواز کسب؛ مراقب باشید کلاه سرتان نرود!
توضیحات مهم برای متقاضیان جواز کسب؛ مراقب باشید کلاه سرتان نرود!
مدیرکل بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اظهار کرد: برای دریافت پروانه های جدید کسب، نیازی به مراجعه حضوری به اتحادیه‌ها نیست. «درخواست» و «صدور» آن بصورت الکترونیکی انجام می‌شود.

 امیر سیاح، مدیرکل بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: برای دریافت پروانه های جدید کسب، نیازی به مراجعه حضوری به اتحادیه‌ها نیست. «درخواست» و «صدور» آن بصورت الکترونیکی انجام می‌شود.
سیاح افزود: هم‌چنین پروانه‌های کسب جدید نیازی به امضا توسط اتحادیه‌ها ندارد و متقاضیان بعد از صدور می‌توانند فایل آن را در تلفن همراه خود دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: پروانه‌کسب‌های جدید، در هر ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته قابل استعلام هستند و هماهنگ شده تا ماموران نهادهای مختلف اعم از نیروی انتظامی و استاندارد و … از کسی پروانه کسب کاغذی مطالبه نکنند.