توزیع شیر در ۶۲ هزار مدرسه کشور
توزیع شیر در ۶۲ هزار مدرسه کشور
رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور با بیان اینکه توزیع شیر در ۶۲ هزار مدرسه کشور انجام می‌شود، گفت: توزیع شیر در مدارس نیازمند ردیف اعتباری مستقل برای اجرای پایدار است.

محمداسماعیل مطلق با بیان اینکه توزیع شیر در مدارس پس از چهار سال وقفه، با دستور رئیس جمهور و پیگیری های معاون اول رئیس جمهور انجام شد اظهار داشت: توزیع شیر در مدارس با محوریت وزارت آموزش و پرورش و همچنین سازمان های غذا و دارو، استاندارد، هدفمندی یارانه ها، برنامه و بودجه و وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت و دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در استان های کشور عملیاتی شد.

وی افزود: اجرا و تداوم این برنامه بر بهبود سلامت دانش آموزان، ارتقاء سطح یادگیری و بهره وری، پیشگیری از سوء تغذیه و فرهنگ سازی برای افزایش مصرف شیر در دانش آموزان برای تضمین سلامت کشور ضروری است.

مطلق تصریح کرد: برنامه توزیع شیر در مدارس پس از چند سال وقفه، در دولت مردمی عملیاتی شده و شور تازه ای به مدارس کشور آورده است و نظارت های بسیاری نیز بر کیفیت شیر توزیعی انجام می شود.

رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور در ادامه گفت: امروزه صنایع لبنیات علی رغم مشکلات متعدد، با تمام توان در حال همکاری با مدارس هستند و ۶٢ هزار مدرسه و قریب به ٨ میلیون و ۵٠٠ هزار دانش آموز تحت پوشش قرار گرفته اند.

مطلق تصریح کرد: در این راستا دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی از طریق کمیته علمی و سیاستگذاری شیر مدارس در صدد رفع چالش های موجود بوده و خواستار تخصیص ردیف اعتباری مستقل برای اجرای پایدار برنامه شیر مدرسه در سال های آتی برای بهبود سلامت دانش آموزان و آینده سازان کشورمان است.