تورم نقطه‌ای ۴۰.۲ درصد شد/ تورم سالیانه نیم درصد کاهش یافت
تورم نقطه‌ای ۴۰.۲ درصد شد/ تورم سالیانه نیم درصد کاهش یافت
مطابق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالیانه مرکز آمار در آذرماه امسال به ۴۴.۴ درصد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیم واحد درصد کاهش یافته است. 

مرکز آمار همچون ماه‌های گذشته نرخ تورم مصرف‌کننده را اعلام کرد. براین اساس شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در آذرماه ۱۴۰۲ به عدد ۲۱۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٩ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴٠.٢ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴.۴ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه در آذرماه امسال ۴۰.۲ درصد بود، یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۰.۲ درصد بیشتر از آذرماه ۱۴۰۱ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه آذرماه امسال نسبت به ماه قبل یک واحد درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

مطابق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه خانوارهای کشور در آذرماه امسال برابر ۲.۹ درصد بود. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۴.١ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٣ درصد بوده است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است.

نرخ تورم سالیانه نیم واحد درصد کم شد

براساس اعلام مرکز آمار در آذر ماه ١۴٠٢، نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، نیم واحد درصد کاهش یافته است.

منظور از نرخ تورم سالیانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

نرخ تورم دهک‌های درآمدی افزایش یافت

نرخ تورم سالیانه کشور در آذر ماه ١۴٠٢ ، برابر ۴۴,۴ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴١.٩ درصد برای دهک اول، تا ۴۶.٠ درصد برای دهک دهم است.

بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴.١ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٣.٣ واحد درصد) هشت‌دهم واحد درصد افزایش داشته است.