تمامی مولدهای پرتو در داخل کشور ساخته می‌شود
تمامی مولدهای پرتو در داخل کشور ساخته می‌شود
رییس سازمان انرژی اتمی گفت: شرکت توسعه کاربرد پرتو توانسته در همین مدت  کوتاه تمامی مولدهای پرتو که مورد نیاز پیشرفت کاربرد پرتوهاست را طراحی و بسازد و در یک شبکه دانش بنیانی بر اساس سند جامع  در کشور ،توسعه آن را برنامه ریزی و انجام دهد.

محمد اسلامی در مورد قرار گرفتن ایران در جمع شش کشور دارای دانش فنی بارگذاری چشمه‌های رادیو اکتیو سامانه‌های پرتودهی در جهان گفت: صنعت هسته ای با لطف الهی و با اقداماتی که در این سالها صورت گرفته تراز کشور را به لحاظ جایگاه علمی و فناوری تغییر اساسی داده و امروز جزو کشورهای برتر جهان هستیم .

رییس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: گسترش و پیاده کردن این فناوری در جامعه به کیفیت بخشی زندگی مردم کمک می کند و این موضوع در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

معاون رییس جمهور در مورد اقدامات شرکت توسعه کاربرد پرتوها که زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی است گفت:شرکت توسعه کاربرد پرتو توانسته در همین مدت کوتاه کلیه مولدهای پرتو که مورد نیاز پیشرفت کاربرد پرتوهاست را طراحی و بسازد و در یک شبکه دانش بنیانی بر اساس سند جامع در کشور ،توسعه آن را برنامه ریزی و انجام دهد.

اخیرا ایران در جمع شش کشور دارای دانش فنی و تخصصی بارگذاری چشمه‌های رادیو اکتیو سامانه‌های پرتودهی در جهان قرار گرفت.از سامانه های پرتودهی برای آفت زدایی محصولات کشاورزی و غلات ضد عفونی کردن تجهیزات پزشکی استفاده می شود.افزایش عمر محصولات کشاورزی، افت زدایی از حبوبات و برنج ازکاربرد های سامانه های پرتودهی در کشور است که در سالهای اخیر با تلاش متخصصان صنعت هسته ای تولید شده است.