تأکید امیرعبداللهیان بر توسعه مناسبات با قاره آفریقا
تأکید امیرعبداللهیان بر توسعه مناسبات با قاره آفریقا
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار «انگاته روبارد» وزیر شرکت‌های کوچک و متوسط آفریقای مرکزی با وی تاکید کرد که توسعه و ارتقای همه جانبه مناسبات با قاره آفریقا از اولویت‌های ایران است.
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه با «انگاته روبارد» وزیر شرکت‌های کوچک و متوسط آفریقای مرکزی دیدار و گفت وگو کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار توسعه و ارتقای همه جانبه مناسبات با قاره آفریقا را از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست.

وزیر امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران برای توسعه مناسبات دوجانبه با جمهوری آفریقای مرکزی در زمینه‌های مورد نیاز این کشور به ویژه در حوزه‌های کشاورزی، علمی و فناوری و آموزشی آمادگی خود را اعلام می‌دارد.

انگاته روبارد وزیر شرکت‌های کوچک و متوسط آفریقای مرکزی نیز با اشاره به اهمیت پذیرش دعوت جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در دومین همایش ایران و آفریقا و اکسپو تهران و ابراز قدردانی از حسن میزبانی از وی و هیات همراه، پیشرفت‌ها و دستاوردهای کشورمان در زمینه‌های علمی، فناوری و صنعتی را ستود.