بیشترین و کمترین نرخ تورم در کدام استان ها است؟
بیشترین و کمترین نرخ تورم در کدام استان ها است؟
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود تورم نقطه‌ای استان سیستان و بلوچستان را 60.4 واحد درصد اعلام کرد که بیشترین نرخ تورم در بین استان‌هاست. همچنین، استان زنجان با 41 درصد کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه را ثبت کرد.

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین، بررسی گزارش جدید مرکز آمار از تورم استان‌ها نشان می‌دهد که استان سیستان و بلوچستان با ۶۰٫۴ درصد بیشترین و استان زنجان با ۴۱ درصد کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه را ثبت کردند.

مرکز آمار ایران در این گزارش، شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان، نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در استان‌های مختلف را در سه بخش کل خانوارها، خانوار شهری و روستایی بررسی کرده است.

بر اساس داده‌های موجود، در آبان ماه امسال شاخص کل قیمت مصرف‌کننده برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به عدد ۵۵٢,۴ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.١ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان با ٣.٧ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خراسان جنوبی با ١.٢ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴٨,١ درصد است.

سیستان و بلوچستان؛ در صدر فهرست

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌سیستان و بلوچستان (۶٠.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان زنجان (۴١.٠ درصد) است.

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری برای خانوارهای کشور به عدد ۴۴,٠ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان لرستان (۴٨.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌ خوزستان (٣٩.٣ درصد) است.

تورم خانوارهای شهری چقدر است؟

به گواه داده‌های مرکز آمار، در آبان ماه امسال عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ۵۴٣,٢ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.١ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های بوشهر و خراسان جنوبی با ١.٣ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴٧,٣ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۵۵.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٣٩.۴ درصد) است.

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه امسال برای خانوارهای شهری به عدد ۴٣,٣ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان ایلام (۴٨.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٣٨.٩ درصد) است.

نرخ تورم خانوارهای روستایی چقدر است؟

در آبان ماه امسال عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به  ۶٠٣,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.١ درصد افزایش داشته است.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان با ۵.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قزوین با ٠.۴ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۵٢,٣ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان (٧١.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان گیلان (۴۴.٩درصد) است.

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری برای خانوارهای روستایی به عدد ۴٧,۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان قزوین (۵٢.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (۴١.۶ درصد) است.