بیشترین تعداد زندانیان ایرانی در این کشور هستند
بیشترین تعداد زندانیان ایرانی در این کشور هستند
علیرضا محمودی مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان این که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲، ۹۱۴ نفر از اتباع ایرانی که در دیگر کشورها زندانی بودند، آزاد و یا به کشور منتقل شده‌اند، گفت: یشترین تعداد زندانیان ایرانی در ترکیه به‌سر می‌برند.

طی چند سال اخیر پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در دیگر کشورها از جمله اولویت‌های جدی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حوزه کنسولی و رایزنی‌های دیپلماتیک بوده است؛ چنان‌که در این چارچوب و در مدت اخیر شاهد انتشار اخبار قابل توجهی از آزادی زندانیان ایرانی در خارج از کشور و یا استراد آن‌ها به داخل کشور برای گذراندن دوران محکومیت‌ شان بوده‌ایم. در این راستا می‌توان به آزادی سه زندانی ایرانی در قطر در اواخر هفته گذشته و یا آزادی ۶ صیاد بلوچ از کشور آفریقایی سیشل در اوسط هفته گذشته اشاره کرد.

«علیرضا محمودی» مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان این که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲، ۹۱۴ نفر از اتباع ایرانی که در دیگر کشورها زندانی بودند، آزاد و یا به کشور منتقل شده‌اند، گفت: یشترین تعداد زندانیان ایرانی در ترکیه به‌سر می‌برند.