به دفاع از امنیت و ثبات در خاورمیانه ادامه خواهیم داد
به دفاع از امنیت و ثبات در خاورمیانه ادامه خواهیم داد
وزیر ‌خارجه چین تاکید کرد که کشورش به دفاع از امنیت و ثبات در خاورمیانه ادامه خواهد داد و کمک بیشتری به حفظ صلح و هماهنگی در منطقه خواهد کرد.

وانگ یی، وزیر ‌خارجه چین تاکید کرد که کشورش به دفاع از امنیت و ثبات در خاورمیانه ادامه خواهد داد و کمک بیشتری به حفظ صلح و هماهنگی در منطقه خواهد کرد.

وی در نشست هم اندیشی کار دیپلماتیک چین در سال ۲۰۲۳ گفت: «سرنوشت خاورمیانه بار دیگر در دست مردم کشورهای منطقه است و مشورت و آشتی پیروزی بزرگی برای گفت‌وگو و صلح است.»

وی خاطرنشان کرد: «چین همیشه میانجی فعال و قابل اعتمادی بوده است، پکن هرگز به نیروی نظامی اعتماد نکرده، هرگز به دنبال منافع ژئوپلیتیکی نبوده و هرگز موضع خود را بر دیگران تحمیل نکرده است.»