برنامه هفتم توسعه، یکی از بهترین برنامه ها در حوزه مردمی سازی امور است/ ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی؛ ماحصل تلاش مجلس در برنامه هفتم
برنامه هفتم توسعه، یکی از بهترین برنامه ها در حوزه مردمی سازی امور است/ ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی؛ ماحصل تلاش مجلس در برنامه هفتم
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اقدامات و رویکردهای مجلس درباره تصویب برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد.

سن زنگنه با اشاره به اقدامات مجلس در زمینه بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در طول بررسی تمام مواد برنامه هفتم توسعه، مجلس سه نکته را رعایت کرد.

برنامه هفتم توسعه، یکی از بهترین برنامه ها در حوزه مردمی سازی بود

نماینده مردم «تربت حیدریه» با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه، یکی از بهترین برنامه ها در حوزه مردمی سازی است، بیان کرد: ما در همه موضوعات برنامه هفتم توسعه از صنایع بالادستی نفت گرفته تا حوزه هایی نظیر معدن،کشاورزی و حتی وظایف دولت در زمینه نگهداری از اماکن فرهنگی و ورزشی سعی کردیم سهم و نقش مردم را افزایش دهیم.

دولت از هرگونه بنگاه داری و شرکت داری منع شد/ در زمینه قیمت گذاری‌ها احکام خوبی را به نفع بخش خصوصی تصویب کردیم

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه مجلس در جریان تصویب این برنامه دولت را مکلف کرد تا از بنگاه داری و شرکت داری و دخالت مستقیم در این موضوعات دست بردارد، تاکید کرد: مجلس همچنین در موضوع قیمت گذاری ها احکام خوبی را به نفع بخش خصوصی به تصویب رساند.

زنگنه ادامه داد: همچنین در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردیم اگر قیمت گذاری صورت می دهد باید ضرر تولید کننده را جبران کند.

ثبات در تصمیم گیری‌های اقتصادی؛ ماحصل تلاش مجلس در برنامه هفتم توسعه

زنگنه با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه ایجاد ثبات در تصمیم گیری های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در این بخش احکامی در حوزه هایی نظیر گمرک،نرخ سود بازرگانی، حقوق دولتی و مالیات به تصویب رساندیم بنابراین برنامه هفتم توسعه یکی از بهترین برنامه ها در زمینه توجه به بخش خصوصی و تکریم این بخش، مردم و تعاونی ها بود.

تلاش مجلس برای انضباط بخشی به حکمرانی اقتصادی

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه انضباط بخشی به حکمرانی اقتصادی و بودجه ای دولت در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: در این بخش و در حوزه منابع نفت برای نخستن بار در ماده ۱۵ برنامه، شیوه هزینه‌های شرکت نفت و بحث چاه ها مدنظر قرار گرفت و این موضوع شفاف شد.

ساماندهی هزینه‌های عمرانی کشور در برنامه هفتم توسعه

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه مجلس هزینه‌های عمرانی کشور را ساماندهی کرد، بیان کرد: در حال حاضر  و در گوشه گوشه قانون بودجه و در جداول مختلفی می بینیم که طرح هایی عمرانی تعریف شده و باید اجرایی شود لذا ما در برنامه به این موضوع نظم و انضباط بخشیدیم.

تدابیر مجلس در زمینه  انضباط بخشی به امور هزینه ای بودجه در برنامه هفتم

زنگنه با اشاره به تدابیر مجلس در زمینه  انضباط بخشی به امور هزینه ای بودجه در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد:عملا در این بخش انضباط بخشی زیادی را برای دولت لحاظ کردیم و دولت را از هرگونه ایجاد ساختار هزینه ای منع کردیم و تکلیف کردیم که دولت باید در این بخش از طریق خرید خدمات و نه خدمت، امور را به بخش خصوصی واگذار کند.

احکام قضایی پیرو ایجاد بدهی برای دولت

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه رفع معضلات بدهی دولت در برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: ما بدهی های دولت را در سقف بودجه قرار دادیم. همچنین ایجاد بدهی برای دولت را به هر نحو ممنوع کردیم و برای آن احکام قضایی در نظر گرفتیم.

پیش بینی احکام انضباطی مناسب برای فعالیت بانکها در برنامه هفتم

وی با بیان اینکه مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه برای بانکها احکام انضباطی خوبی را در نظر گرفت بیان کرد: همچنین در مورد شرکت های دولتی، بودجه سالیانه و همچنین نهادهایی که ارائه دهنده خدمات عمومی هستند، احکام انضباطی خوبی در برنامه هفتم پیش بینی شد.

از هرگونه فشار و بار مالی به مردم در برنامه هفتم توسعه جلوگیری کردیم

این نماینده مجلس با اشاره به رویکرد مجلس در زمینه جلوگیری از هرگونه فشار و بار مالی برای مردم در برنامه هفتم توسعه گفت: مجلس هر جا که احساس کرد قرار است هزینه ای از سوی دولت بر مردم تحمیل شود، آن را تعدیل کرد. به عنوان مثال در لایحه دولت، مواردی نظیر آب ، برق، اموزش عالی،طرح های فاضلاب بار مالی بر روی دوش مردم می گذاشت که از آنها جلوگیری کردیم. بنابراین بنده معتقدم نخست مردمی سازی اقتصاد یعنی اعتماد به بخش خصوصی، تعاونی و مردم و در گام  دوم انضباط بخشی و شفاف سازی در برنامه به درستی لحاظ شد./