بدهی دولت به بانک مرکزی رکورد زد
بدهی دولت به بانک مرکزی رکورد زد
بنابر آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی تا پایان شهریور سال جاری نسبت زمان مشابه سال گذشته 37.5 درصد رشد داشته است، اما مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها چقدر است؟

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین، میزان مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی تا پایان شهریور سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۱۳٫۶ درصد و میزان مطالبات از بانک‌ها ۳۰٫۴ درصد رشد کرده است.

به نقل از ایسنا، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان شهریورماه امسال، حجم نقدینگی را ۵۵۹۴ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۷٫۵ درصدی نقدینگی نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته است. این در حالی است که این شاخص نسبت به پایان سال گذشته ۱۵٫۸ درصد رشد داشته است.

ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه امسال معادل ۸٫۱۰۰ است که نسبت به پایان و شهریورماه سال قبل به ترتیب ۱٫۲ و ۳٫۳ درصد رشد داشته است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان شهریور ماه به ۷۴۶٫۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان سال قبل ۱٫۹ درصد زیاد شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۵ درصد رشد داشته است.

همچنین، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲۴٫۶ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به ۲۲۳٫۱ هزار میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۱۳٫۴ درصد افزایش در مقایسه با پایان سال قبل به ۱۶۶ هزار میلیارد تومان رسید.

مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک‌ها در شهریور ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۳٫۶ و ۳۰٫۴ درصد رشد داشته است.

البته، رقم بدهی دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل ۱۵۶٫۵ هزار میلیارد تومان و ۶۶٫۵ هزار میلیارد تومان بوده که هر یک در مقایسه با پایان سال قبل با رشد ۱۸ و ۴۳٫۴ درصدی مواجه شده‌اند.

البته، بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۱٫۹ درصد کم اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی ۸۰٫۸ درصد رشد داشته است.

 

وضعیت بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۲۱٫۴ درصد رشد نسبت به پایان شهریورماه سال قبل همراه بوده و به ۱۶۷۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید.

حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۱۱٫۱ درصد افزایش به ۱۰٫۵ هزار میلیارد تومان رسید. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۴٫۷ درصد افزایش نسبت به پایان شهریور ماه سال قبل به ۵۸۸٫۴ هزار میلیارد تومان رسید.

همچنین، بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان شهریور ماه امسال با ۳۰٫۴ درصد رشد به ۱۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

خلاصه بدهی‌های بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان شهریور ماه امسال معادل ۲۴۳٫۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۴٫۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۱۴۳٫۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۶۴٫۹ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۲۲۱۹٫۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال قبل، دارای ۱۱٫۱ درصد رشد بوده و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه امسال به ۴۳٫۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وضعیت بدهی‌های بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی

بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان شهریور ماه امسال معادل ۳۹۵٫۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۱۵ درصد رشد یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۶۵۳٫۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰٫۸ درصد رشد دارد.

همچنین، میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۶۰٫۲ هزار میلیارد تومان است که معادل ۲۷٫۱ درصد نسبت به شهریور ماه سال قبل افزایش داشته است.