بخشودگی جرائم مالیاتی تا پایان سال ادامه دارد
بخشودگی جرائم مالیاتی تا پایان سال ادامه دارد
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ، مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی تا پایان امسال است و بعد از آن طبق رویه قبل است.

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد : بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیات و عوارض و جرائم عدم انجام تکالیف حسب مورد با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‏های مستقیم که از بهمن امسال به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور واگذار شده بود فقط تا پایان امسال اعتبار دارد.

طبق این بخشنامه، اختیار بخشودگی جرائم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال/ دوره برای مؤدیانی است که تا پایان سال بدهی سال یا دوره مربوط را پرداخت کرده باشند ، در مورد اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بخشودگی جرائم موضوع این بند بدون در نظر گرفتن زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال دوره است و پرداخت بدهی قبل از این ابلاغ ، مانع اعمال بخشودگی جرائم قابل بخشش نیست.

گفتنی است مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی فقط تا پایان سال است ،این مهلت تمدید نمی شود و بعداز آن مطابق رویه‌ قبل خواهد بود.