بانک جهانی برآورد خود از رشد اقتصادی ایران را ۲ برابر کرد
بانک جهانی برآورد خود از رشد اقتصادی ایران را ۲ برابر کرد
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ را ۴.۲ درصد اعلام کرد که بالاتر از متوسط جهانی بوده است.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود با عنوان دورنمای اقتصادی جهان که امروز منتشر شده از رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داده است.

این نهاد بین المللی در گزارشی که خردادماه منتشر کرده بود پیش بینی کرده بود اقتصاد ایران در این سال تنها ۲.۲ درصد رشد کند که بر این اساس رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ بیشتر از انتظار کارشناسان بانک جهانی بوده و به عبارتی این نهاد غربی، برآوردش از رشد اقتصادی ایران را حدودا ۲ برابر کرده است.

این گزارش همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را به ۳.۷ درصد افزایش داده که بیشتر از رشد ۲ درصدی پیش بینی شده برای این سال در گزارش خرداد ماه این نهاد بوده است.

رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ در حالی بوده که متوسط رشد اقتصادی جهان در این سال ۲.۶ درصد بوده است. اقتصادهای پیشرفته در این سال تنها ۱.۵ درصد رشد کرده اند. رشد اقتصادی منطقه یورو ۰.۴ درصد و آمریکا ۲.۵ درصد بوده است.

متوسط رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه نیز ۴ درصد بوده است. چین در این سال ۵.۲ درصد، و هند ۶.۳ درصد رشد کرده اند.