ایران در رتبه اول واردات چای طی سال ۲۰۲۲
ایران در رتبه اول واردات چای طی سال ۲۰۲۲
ایران با واردات ۶۶۵ میلیون دلار چای در صدر واردکنندگان چای جهان قرار گرفته است.

مدت‌ها پیش نهادهای نظارتی کشور جزییاتی از پرونده فساد در واردات چای را منتشر و عاملان این فساد را به قوه قضائیه سپردند.

نکته جالب‌توجه اینکه در همان سالی که چای دبش به‌عنوان یکی از بزرگترین دریافت‌کنندگان ارز واردات چای بوده، با واردات ۶۶۵ میلیون دلاری چای به کشور، ایران در رتبه اول جهان با لحاظ ارزش دلاری واردات چای بوده است.

طبق این آمار، طی سال ۲۰۲۲ ایران با واردات ۶۶۵ میلیون دلار چای، در رتبه اول واردات جهان جای گرفته، پاکستان با ۶۴۹ میلیون دوم، آمریکا با ۵۶۰ میلیون دلار سوم و امارات، روسیه و انگلیس نیز با ۴۱۰، ۳۶۵ و ۳۵۶ میلیون دلار به ترتیب در رتبه‌های چهارم، پنجم و ششم جای رفته‌اند.