ایران در جنگ اوکراین به هیچ طرفی کمک نظامی نمی‌کند
ایران در جنگ اوکراین به هیچ طرفی کمک نظامی نمی‌کند
وزیر امور خارجه با تشریح مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران درخصوص منازعه اوکراین تاکید کرد، که ایران به هیچ طرفی در جنگ کمک نظامی نمی‌کند.

در دیدار مارتین گریفیتس معاون بشردوستانه و کمک‌های اضطراری دبیرکل سازمان ملل متحد با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، موضوعات مورد اهتمام مشترک از جمله شرایط و وضعیت انساندوستانه در کشورهای سوریه، یمن، افغانستان و نیز اوکراین مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

طرفین در این دیدار، آخرین تحولات حوزه بشردوستانه و ظرفیت های همکاری در این حوزه را مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار دادند.

وزیر امور خارجه با اشاره به میزبانی جمهوری اسلامی ایران از چند میلیون آواره و مهاجر از افغانستان بر حمایت سازمان ملل در زمینه ایجاد زیرساخت مناسب برای رفع نیازهای آنان تاکید کرد.

امیرعبداللهیان درخصوص اوکراین نیز با تشریح مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با این منازعه تاکید کرد: ایران به هیچ طرفی در جنگ کمک نظامی نمی کند و جنگ را راه حل نمی داند و از حاکمیت و تمامیت ارضی تمام کشورها از جمله اوکراین حمایت می کند.

مارتین گریفیتس معاون بشردوستانه و کمک‌های اضطراری دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این دیدار، وزیر امور خارجه کشور را در جریان تلاش های خود در ارتباط با مسائل انساندوستانه قرار داد و دیدگاه خود در خصوص وضعیت انسانی در افغانستان و اوکراین را تشریح کرد.