افزایش ۱۹ درصدی استفاده از چک در اردیبهشت ۱۴۰۲
افزایش ۱۹ درصدی استفاده از چک در اردیبهشت ۱۴۰۲
براساس آخرین آمار در اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۲ نزدیک به هفت میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزش حدود ۴۸۱۴ هزار میلیارد ریال مبادله‌ شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۹.۱ درصد افزایش یافته است. 

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین از بانک مرکزی، بررسی آمارها حاکی از این است که هفت میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک صادر شده در اردیبهشت ۴۸۱ هزار میلیارد تومان ارزش دارد که در مقایسه با ماه قبل ارزش چک‌های مبادله‌ای ۴۶.۶ درصد رشد داشته است.

در دوره مذکور ۲.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۲۲۸ هزار میلیارد تومان در تهران مبادله شده که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها است و اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در رتبه‌های بعدی بالاترین چک‌های مبادله‌ای قرار دارند.

همچنین براساس این گزارش از هفت میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک صادر شده در اردیبهشت ۱۴۰۲، حدود هفت میلیون و ۱۰۰ هزار چک به ارزش ۴۳۰ هزار میلیارد تومان وصول شده که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد ۱۸ درصد و از نظر مبلغ ۴۴.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۹۲.۲ درصد و ۸۹.۳ درصد وصول شده است. همچنین در پایتخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۲۰۷ هزار میلیارد تومان وصول شد که از نظر تعداد ۹۲.۷‌درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

در اردیبهشت امسال در کل کشور بیش از ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۵۱ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد ۳۳.۲ درصد و از نظر مبلغ ۶۵.۲ درصد افزایش داشته است.

براین اساس، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۷.۸ درصد و ۱۰.۷ درصد وصول نشده است. در استان تهران حدود ۱۸۲ هزار فقره چک به ارزش ۲۱ هزار میلیاد تومان برگشت داده شده است.

چک‌های قدیمی با دسته چک صیادی جدید تعویض‌ می‌شوند

در همین زمینه لازم به ذکر است چک‌های جدید بنفش‌رنگ که الزام ثبت و تایید در سامانه صیاد دارند مورد اقبال عمومی بوده و براساس آمار اردیبهشت‌ماه سال جاری، ۸۷.۵ درصد چک‌های وصول‌شده از چک‌های جدید بوده است.

با تداوم روند جایگزین شدن چک‌های قدیمی با جدید، براساس اعلام قبلی، چک‌های قدیمی (چک های بدون نیاز به ثبت و تایید در سامانه صیاد) تا پایان شهریور ماه سال جاری با چک‌های جدید جایگزین می‌شوند و پس از این تاریخ، چک‌های قدیمی فقط در بانک‌های صادرکننده دسته چک، قابلیت نقدشدن را خواهد داشت. مشتریان شبکه بانکی نیز می‌توانند طی ماه‌های آتی به شعب بانک‌های خود مراجعه کرده و دسته چک قدیمی خود را با دسته چک‌ جدید تعویض کنند.

حرکت به سمت چک الکترونیک

چک الکترونیک به عنوان محصولی جدید در آبان ماه سال گذشته، توسط سه بانک رونمایی شد و در حال حاضر هفت بانک این خدمت را به مشتریان خود ارائه می‌دهند.

سایر بانک‌ها نیز در مراحل آزمون‌ فنی محصول خود هستند و با ادامه این روند، چک‌های الکترونیک به مرور جایگزین چک کاغذی می‌شوند.