اغتشاش یا اعتراض
اغتشاش یا اعتراض

اعتراض به آنچه که باعث رنجش، دل آزردگی یا خلل در زندگی ما می شود امریست طبیعی و حقی است که به ما انسان ها از دیرباز داده شده است خصوصاً در کشورهایی که پایه حکومت آن بر اساس جمهوریت و مردم سالاری بنا شده است بر این اساس اکنون که به وسیله ارتباطات گوناگون […]

اعتراض به آنچه که باعث رنجش، دل آزردگی یا خلل در زندگی ما می شود امریست طبیعی و حقی است که به ما انسان ها از دیرباز داده شده است خصوصاً در کشورهایی که پایه حکومت آن بر اساس جمهوریت و مردم سالاری بنا شده است بر این اساس اکنون که به وسیله ارتباطات گوناگون و فراگیری که در کشورها وجود دارند از جمله رسانه های رسمی و فراگیر مجازی و… به راحتی می توان اگر اعتراض یا خواسته ای از سوی ملت یا جمعی منتقد وجود دارد آن را به شیوه های آرام و به دور از جنجال ها و آشوب ها با سرعت هرچه تمام تر به گوش مسئولان مرتبط رساند در حادثه اخیر که به بهانه درگذشت مرحومه مهسا امینی رخ داد و منجر به اعتراض جمعی از منتقدین به چگونگی ارشاد وی و بدنبال آن منجر به آشوب و اغتشاشات چند روزه در کشور شده است نمیتوان آن را در زمره اعتراضات مرسوم یا قانونی نام نهاد چرا که حادثه کنونی بی شک اغتشاش ای بود با نقاب اعتراض که نه تنها رنگ و بوی اعتراض نداشت بلکه بهانه‌ای داد به دست دشمنان قسم خورده و منافقین کوردل تا با تحریک جوانان و هیجانات آنها کشور را به سمت ناامنی و آشوب سوق دهند و اندک امید از دست رفته شان دوباره نمایان شود تا بتوانند کشور را با چالشی جدی مواجه کنند که البته این امید باطل را بسان گذشته به گور خواهند برد .
امر اعتراض به بهانه سازندگی، ایجاد رفاه و آسایش اتفاق می افتد اما اینگونه اعتراضات نه تنها مشکلی از مشکلات منتقدین را برطرف نمی کند بلکه درکنارایجاد مشکلاتی جدیدتر سبب برداشت‌های نادرست از نیت منتقدین به سبب اتفاق های ناگوار و دشمن پسندی که در کشور اتفاق افتاده میشود . اعتراض راه های قانونی و به دور از درگیری و خونریزی خود را دارد که می طلبد در این راستا که دشمنان ما به دنبال هر بهانه ای برای ضربه زدن به کشور هستند اندکی بیشتر دقت نمود تا با ایجاد چنین حوادثی نخواهیم به جان و مال مردم خدشه ای وارد شود یا موجبات سوء استفاده دشمنان کشورعزیزمان ایران که امروز در مسیر رشد و شکوفایی و مبارزه با انواع تحریم ها یا جنگ اقتصادی گام بر می دارد فراهم شود.

  • نویسنده : رامین مهدوی نیا