اعلام میانگین سن پدر و مادر در اولین فرزندآوری در سال ۱۴۰۲
اعلام میانگین سن پدر و مادر در اولین فرزندآوری در سال ۱۴۰۲
مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال میانگین سن پدر و مادر در اولین فرزند آوری در سال ۱۴۰۲ را برابر ۳۲/۱ سال برای پدران و ۲۷/۳ سال برای مادران اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین به نقل از مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال بر اساس آمارهای موجود میانگین سن پدر در اولین فرزندآوری در کل کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۲/۱ سال بوده است.

بر اساس این گزارش میانگین سن پدر، برای نقاط شهری برابر با ۳۲/۷ سال و نقاط روستایی برابر با ۲۹/۹ سال است. در سال ۱۴۰۲ در بین استان‌ها بیشترین میانگین سن پدر در اولین فرزندآوری مربوط به استان تهران با رقم ۳۴/۵ سال و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲۷/۱ سال است.

همچنین بر اساس گزارش این مرکز میانگین سن مادر نیز در اولین فرزندآوری در کل کشور در این مدت برابر با ۲۷/۳ سال بوده است.

در این خصوص مقدار شاخص در نقاط شهری ۲۸/۱ سال و در نقاط روستایی ۲۴/۴ سال است. بیشترین میانگین سنی مادران در اولین فرزندآوری، در بین استان‌ها مربوط به استان تهران با ۳۰/۸ سال و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲۲/۷ سال است.