استقرار گشت‌های خودرویی پلیس برای برخورد با هنجارشکنی تایید شد
استقرار گشت‌های خودرویی پلیس برای برخورد با هنجارشکنی تایید شد
پلیس از امروز با استقرار گشت‌ های خودرویی و پیاده در سراسر کشور ضمن انجام ماموریت‌های متعدد پلیسی با آن دسته از کسانی که بدون توجه به تبعات و عواقب پوششِ خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند برخورد و آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین به نقل از صدا و سیما؛ سخنگوی فراجا از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس در سراسر کشور با هدف انجام مأموریت‌ها و برخورد با افرادی که بر هنجارشکنی‌های اجتماعی اصرار دارند، خبر داد.

سردار سعید منتظرالمهدی،‌ سخنگوی فراجا گفت: پلیس در پی مطالبات مردمی و خواستگاه گروه‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی و همچنین تأکید ریاست محترم جمهور و قوه قضائیه در چارچوب قانون به منظور بسط و گسترش امنیت عمومی و تحکیم بنیان خانواده ضمن تقدیر و تشکر از قاطبه دختران و بانوان کشور عزیزمان ایران که با رعایت هنجارهای اجتماعی و پوشش متعارف بر آرامش روانی جامعه کمک می‌کنند، از یوم جاری با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور ضمن انجام ماموریت‌های متعدد پلیسی ناگزیر با آن دسته از کسانی که متأسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوششِ خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد.