اجباری در تعیین سن بازنشستگی با ۳۵ سال خدمت نیست/ امکان بازنشستگی پیش از موعد همچنان برقرار است
اجباری در تعیین سن بازنشستگی با ۳۵ سال خدمت نیست/ امکان بازنشستگی پیش از موعد همچنان برقرار است
سید کریم حسینی با اشاره به انعطافی که مجلس در مصوبه افزایش سن بازنشستگی ایجاد کرده، عنوان کرد: شاغلینی که تمایلی برای افزایش سن بازنشستگی خود ندارند، می‌توانند قبل از موعد درخواست بازنشستگی دهند و بر مبنای درخواستشان بازنشسته شوند.

۸

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین سید کریم حسینی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه لایحه دولت مبنی بر افزایش سن بازنشستگی همراه با ابهاماتی برای شاغلینی که در سال‌های آخر خدمتشان هستند، بود؛ عنوان کرد: مجلس این اقدام را در جهتی پیش برد که اولاً افرادی که در دو سال پایانی خدمتشان هستند، دغدغه‌ای برای بازنشستگی و محاسبه مستمری و حقوق بعد از بازنشستگی نداشته باشند. در این راستا مبنای احتساب حقوق بازنشستگان که به پیشنهاد دولت میانگین حقوق ۵ سال پایانی خدمت بود، رد شد و پیشنهاد دو سال که اساس محاسبه قبلی بود، باقی ماند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن بیان اینکه دولت برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی هم در لایحه برنامه هفتم و هم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بحث افزایش سن بازنشستگی را پیشنهاد داده بود، اضافه کرد: در پیشنهاد دولت افزایش سن بازنشستگی برای همه افراد یکسان بود اما مجلس برای اینکه به مردم فشار کمتری وارد شود، پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی را به صورت پلکانی ارائه کرد؛ بنابراین افزایش سنوات خدمت برای افراد مشمول اضافه سن بازنشستگی، به تدریج و پلکانی و بدون اینکه دغدغه و نگرانی داشته باشند، صورت خواهد گرفت.

حسینی با تأکید بر اینکه درخواست افزایش سن بازنشستگی تقریبا همیشه جزو مطالبات دولت ها بوده است، عنوان کرد: در مجلس سعی شد همین مطالبه را با   محاسبه سال‌های بازنشستگی به صورت تدریجی و پلکانی پاسخ دهیم؛ به طوری که برای افراد با ۲۸ سال خدمت، هیچگونه افزایش سن بازنشستگی نداریم و به همین ترتیب سن بازنشستگی برای افراد با ۲۵ سال، ۲۰ سال و ۱۰ سال خدمت به تدریج در سال‌های اجرای برنامه هفتم یک الی ۵ ماه اضافه پیدا می‌کند.

به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افراد مشمول افزایش سن بازنشستگی درخصوص محاسبه حقوق بازنشستگی هیچگونه تفاوتی با دیگر بازنشستگان ندارند و دو سال پایانی خدمتشان مرجع محاسبه حقوق بازنشتگی آن‌ها است.

نماینده مردم اهواز در مجلس یازدهم در بخش دیگر صحبت‌های خود در توضیح مبنای محاسبه سن بازنشتگی افرادی که به سن پایان خدمت می‌رسند، گفت:  مبنای محاسبه برای آقایان ۶۲ سال سن یا ۳۵ سال خدمت و برای بانوان ۵۵ سال سن یا ۳۰ سال خدمت است که این موارد باید به‌طور شفاف مشخص شود.

حسینی با تأکید بر اینکه قانون برای اشتغال یک سقف قائل شده است، تصریح کرد: براساس این مصوبه به هیچ وجه بیش از ۳۵ سال خدمت برای آقایان و ۳۰ سال خدمت برای خانم‌ها، اضافه خدمت نخواهیم داشت؛ بنابراین اخباری مبنی بر اینکه سن بازنشستگی ۱۲ سال یا بدون حد و سقفی افزایش پیدا کرده که در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده، اشتباه است و به هیچ وجه چنین چیزی در مجلس تایید و تصویب نشده است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به انعطاف و اختیاری که این مصوبه در تعیین سن بازنشتگی ایجاد کرده، اضافه کرد: شاغلینی که احیاناً دغدغه یا نگرانی افزایش سنوات خدمت دارند یا تمایلی برای افزایش سن بازنشستگی خود ندارند، می‌توانند در همان سن بازنشستگی قبلی و قبل از موعد درخواست بازنشستگی دهند و بر مبنای درخواستشان بازنشسته شوند؛ بنابراین  تمایل و درخواست و تقاضای بازنشستگی جای خود را در پایان خدمت حفظ می‌کند و به هیچ وجه جای نگرانی نیست.

حسینی در پایان با تأکید بر اینکه در این قانون انعطاف‌های زیادی وجود دارد، امکان تقاضای بازنشستگی آقایان در پایان ۳۰ سال خدمت و خانم‌ها در پایان ۲۵ سال خدمت و اینکه قبل از سنی که در قانون مشخص شده بازنشست شوند را یکی از این انعطاف‌ها خواند./