اتفاق مهم در حذف مدارس فرسوده و ساخت مدارس جدید از سال ۱۴۰۴
اتفاق مهم در حذف مدارس فرسوده و ساخت مدارس جدید از سال ۱۴۰۴
رئیس سازمان نوسازی مدارس گفت: در برنامه هفتم توسعه حکمی لحاظ شده است که براساس آن سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان به بودجه این سازمان اضافه خواهد شد‌.

بودجه سازمان نوسازی مدارس نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۵۴ درصد افزایش داشته و به ۱۲٫۲ هزار میلیارد تومان رسیده است اما این افزایش در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این سازمان بوده و در بخش اعتبارات هزینه‌ای بودجه سازمان نوسازی کاهش داشته و از ۱۸۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً اعلام کرده است: سازمان نوسازی برای انجام وظایف به حدود ۴۹٫۱ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و اگر رسیدگی فوری به استان‌هایی  را که سرانه آموزشی آنها پایین‌تر از متوسط کشور است، به بودجه اضافه کنیم به ۶۸٫۹ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

در همین ارتباط حمیدرضا خانمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رابطه با بودجه این سازمان و مشکلات پیش روی تخریب و بازسازی مدارس فرسوده گفت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس ۳ میلیارد دلاری است که در سال‌های گذشته برای تخریب و بازسازی مدارس فرسوده تامین شد.

وی افزود: در برنامه پنجم توسعه به واسطه فروش نفت، در مازاد درآمد نفتی وجود داشت و این درآمد صندوق ذخیره ارزی واریز می‌شد و ۳ میلیارد دلار معادل ۵۹۰۰ میلیارد تومان در سال‌های ۸۴ و ۸۵ به سازمان نوسازی مدارس اختصاص یافت، در آن ایام ۶۵ درصد مدارس تخریبی بودند که با این اعتبار بخش زیادی از آنها حذف شد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: در برنامه ششم توسعه به واسطه تحریم کشور و مشکلات پیش رو، درآمد مازاد نفت وجود نداشت بنابراین اعتباری برای تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس لحاظ نشد.

خانمحمدی بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه اتفاق مهمی افتاد و حکم خوبی برای مدارس فرسوده و تخریبی در نظر گرفته شد بدین صورت که دو دهم از مالیات بر ارزش افزوده تا پایان برنامه هفتم توسعه در اختیار سازمان نوسازی مدارس قرار می‌گیرد و این کار، اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان به اعتبارات سازمان اضافه خواهد کرد.

وی افزود: چون برنامه هفتم توسعه بعد از بودجه سنواتی تصویب می‌شود احتمالاً این حکم امسال اجرا نشود و بخشی از آن را به واسطه ضرورتی که وجود داشت به بودجه سازمان نوسازی الحاق کردند.