آب موجود در ۱۵ سد مهم کشور کمتر از ۷۵ درصد است
آب موجود در ۱۵ سد مهم کشور کمتر از ۷۵ درصد است
۱۵ سد مهم تامین کننده آب شرب و کشاورزی از ابتدای سال آبی جاری (مهر ماه ۱۴۰۱) تا ۲۴ تیر با کاهش حجم آب از ۲۵ تا ۷۵ درصد مواجه شدند.

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین به نقل از ایرنا، این روزها گرمای طاقت‌فرسا اکثر مناطق کشور را تحت‌تأثیر قرار داده و همین امر بر تقاضا و رشد مصرف آب افزوده است.

همچنین در روزهای اخیر وزیر نیرو گفته که سرانه آب که زمانی سه هزار و ۶۰۰ مترمکعب به‌ازای هر فرد بود، اکنون به کمتر از یک هزار و ۲۰۰ مترمکعب کاهش‌یافته است، درحالی‌که تقاضای آب روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

گزارش جدید مرکز اطلاعات و داده‌های آب کشور نیز بیانگر آن است که از مجموع سدهای مهم آب و کشاورزی پانزده سد تا ۲۴ تیر با کاهش آب روبرو شده‌اند.

بر اساس این گزارش، سد شمیل و نیان در استان هرمزگان از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ۱۴۰۱) تا ۲۴ تیر با ۱۹ میلیون مترمکعب موجودی آب با کاهش ۶۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو شده است و درصد پرشدگی فعلی این سد نیز ۱۹ درصد است.

چاه نیمه‌های سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۴ تیر ۷۷ میلیون مترمکعب موجودی آب دارند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۱ درصد کاهش دارد. میزان پرشدگی این چاه نیمه‌ها به ۵ درصد رسیده است.

سد سرنی در استان هرمزگان نیز از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۴ تیر ۱۴ میلیون مترمکعب آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد کاهش را دارد و درصد پرشدگی ۲۳ درصدی دارد.

سد دوستی خراسان رضوی هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۴ تیر ۱۱۹ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۸ درصد کاهش نشان می‌دهد و درصد پرشدگی آن ۱۰ درصد است.

سد ساوه در استان مرکزی از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۴ تیر با ۳۸ میلیون مترمکعب حجم مخزن ۵۴ درصد کاهش نسبت به پارسال دارد و درصد پرشدگی آن نیز ۱۴ درصد است.

سد طرق در خراسان رضوی از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۴ تیر ۴ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد و درصد پرشدگی ۱۴ درصدی را دارد.

موجودی آب در مخزن سد تنگوئیه سیرجان کرمان از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۴ تیر در حالی به رقم پنج میلیون مترمکعب رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۸ درصد کاهش دارد. درصد پرشدگی فعلی این سد هم ۱۴ درصد است.

سد نساء استان کرمان با ۵۹ میلیون مترمکعب موجودی آب با کاهش ۴۷ درصدی نسبت به پارسال روبرو بوده و درصد پرشدگی ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد.

سد پانزده خرداد در حوضه آبریز قم رود هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۴ تیر تنها ۳۹ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد کاهش‌یافته است. میزان پرشدگی فعلی این سد نیز ۲۰ درصد است.

موجودی آب در سد شیرین دره خراسان شمالی از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۴ تیر ۲۱ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. سد کرخه اکنون ۳۸ درصد پرشدگی دارد.

موجودی آب در سد آغ چای آذربایجان غربی از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۴ تیر به رقم ۸۵ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۴ درصد کاهش داشته و میزان پرشدگی در حال حاضر این سد هم ۴۰ درصد است.

سد ستارخان آذربایجان شرقی از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر) تا ۲۴ تیر ۲۸ میلیون مترمکعب آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهش ۳۱ درصدی همراه شده و میزان پرشدگی ۲۲ درصدی دارد.

سد سبلان اردبیل از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۴ تیر ۲۶ میلیون مترمکعب آب دارد که در مقایسه با زمان مشابه در سال آبی پارسال ۲۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد. میزان پرشدگی این سد هم ۲۴ درصد است.

سد شهید بارون آذربایجان غربی از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۴ تیر ۲۲ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۶ درصد کاهش دارد که تنها ۱۸ درصد پرشدگی آب دارد.